Glock 30

Висшият команден състав на австрийската армия трябва да е имал много здрави нерви. дълбоко доверие в мнението на експертите и пълна освободвност на съзнанието от предразсъдъци, когато през 1984 г. утвърж-дава приемането на пистолета Глок за новото стандартно късо оръжиев страната. Конструкцията е толкова неконвенционална, колкото е изненадващо и това, че фирмата, която го създава, никога по-рано не е имала отношение към производството на огнестрелни оръжия. Приетият от Австрия образец е първият в света пистолет, на който корпусът е изцяло изработен от пластмаса. Това освен значителното снижаване на производствените разходи позволява да се изработи дръжката с изключително тънки стени, благодарение на което в нея се вмества магазин, съдържащ 17патрона Калибър 9 мм х 19 /Парабелум/ без неприемливо увеличаване на външните й размери. Това обаче във века на космическата техника и масовото заместване на метала от композитни материали не е най-странното. Шокиращ е пореди всичко спусковият механизъм, който в използван. Той е толкова необичаен, че и до днес няма общоприет термин за неговото обозначаване. Официалното австрийско наименование в "безопасно действие", експертните стрелци го наричат "единично действие с дълъг ход", масовото му определение е "САМО двойно действие", а някои предлагат "асистирано двойно действие". Последното е може би най-точно, защото носи в себе си елемент на описание на начина, по който механизмът работи. Същността е в това, че скритият ударник при изтегляното и връщането на шейната на затвора частично напряга пружината на двойнодействащия механизъм, благодарение на което дългото движение на спусъка за довършване на възвеждането на ударника става гладко и с намалено усилие. След произвеждане на изстрела целият цикъл се повтаря по същия начин. Следователно пистолетът може да стреля само на режим "двойно действие" /самовзвод по руската терминология/, т.е. както револвер, на който петлето не е възведено предварително. И тъкмо тази конструктивна особеност, която не пръв поглед изглежда като сериозен недостатък, определи бомбастичния успех на това оръжие в следващите години. Работата е в това, че както и револверите, пистолетите Глок нямат нужда от никакъв предпазител. Но предпазител всъщност има, само че той действа несъзнателно. Спусъкът е разцепен по дължината си и през цепнатината се подава една пластинка. При обхващането на спусъка от пръста на стрелеца и последващия натиск, когато спусъкът стига до крайното си задно положение, пластинката влиза в корпуса и освобождава ударника за произвеждане на изстрел. Глок получи широк прием в американската полиция и като оръжие за домашна отбрана, а по време на войната с Ирак част от американските летци си закупиха от него със собствени средства. В момента Глок се предлага в няколко разновидности, сред които модели със 17 и 15 патрона 9 мм.


| HTML 5 | CSS | Designed by myself, Thanks to myself!