< HomePage
   <- Дневника

Архив за Октомври, 2007

Събота, 13 Октомври 2007

Calculate MD5 hash

The MD4, MD5 and SHA-1 algorithms are secure hash functions. They take a string input, and produce a fixed size number - 128 bits for MD4 and MD5; 160 bits for SHA-1. This number is a hash of the input - a small change in the input results in a substantial change in the output. The functions are thought to be secure, in the sense that it would require an enormous amount of computing power to find a string which hashes to a chosen value. In others words, there's no way to decrypt a secure hash. The uses of secure hashes include digital signatures and challenge hash authentication. This document is a good introduction to hashes.

 Input
 Calculate 
 Result

By http://pajhome.org.uk/crypt/md5/. Преписвам от там скрипта защото много често ми се налага да презаписвам изгубени, променени и незнайно още как сбъркани пароли в MySQL бази данни.

[ Добави коментар ]
Понеделник, 29 Октомври 2007

Математическо решение на задача?

Имаме задача, която е дадена по-долу. Търси се математическото решение и кодирането му в Паскал или PHP. Програмистките си умения могат да покажат много хора но трябва да е върху правилна логическа и математическа основа.

Условие задачи: Капитан Флинт со своими пиратами на безлюдном острове выкопал огромный клад из старинных золотых монет. Сначала Флинт взял себе наибольшее количество монет, не превышающее, однако, половины сокровища, а остаток отдал своим разбойникам. Но тут на эту часть клада наложил лапу его заместитель, который по примеру своего капитана сделал то же самое, а остаток отдал своим подчиненным. Таким образом в каждой компании, что оставалась, находился такой «начальник», который забирал свою часть клада, т.е. наибольшую часть монет, которая не превышала половины того, что делили. Сколько монет досталось последнему разбойнику, если всего было K разбойников и М монет?

[ Добави коментар ]
Вторник, 30 Октомври 2007

Кажете НЕ на ISO стандратизацията на Microsoft Office формата

Желая националните стандартизационни комитети членове на ISO да гласуват „ПРОТИВ“, в гласуването за приемане на спецификацията ISO DIS 29500 (Office OpenXML или формат OOXML) като стандарт, поради следните причини:
1. Вече има същестуващ стандарт ISO26300 наречен Open Document Format (ODF): наличието на втори стандарт ще създаде разходи, объркване и несигурност за гражданите, бизнеса и в административния сектор;
2. Не съществува реална имплементация на OOXML доказваща надеждността на спецификацията: в Microsoft Office 2007 се използва специална версия на OOXML, но не могат да се създават файлове с формат спазващ OOXML спецификацията;
3. Спецификацията е непълна. Например липсва информация как да се приложи autoSpaceLikeWord951 и useWord97LineBreakRules2
4. Повече от 10% от примерите в предложената спецификация не могат да бъдат ретифицирани като стандартен XML;
5. Не е гарантирано, че всеки може да напише софтуер, имплементиращ частично или пълно OOXML спецификацията, без да бъде подведен под отговорност за нарушаване на патенти или неплатени лицензионни такси от Microsoft;
6. Предложената спецификация противоречи на други ISO стандарти. Например ISO 8601 (Представяне на дати и часове), ISO 639 (Представяне на имена и езици) и ISO/IEC 10118-3 (Криптографски хеш фунцкии);
7. Съществува дефект във файловия формат за електронни таблици, който не позволява въвеждане на дати преди 1900-та година: тези дефекти касаят както OOXML спецификацията, така и следните версии на Microsoft Excel 2000, XP, 2003 и 2007.
8. Предложената спецификация не е създадена вземайки под вниамие опита и експертната оценка на всички заинтересувани страни (като например производители, търговци, потрбители и контролни органи), а самостоятелно от Microsoft.

1. автоматично поставяне на интервали в стил Word95
2. използване на Word97 правила за разделяне на редове

Подпишете се тук -> http://www.noooxml.org/petition-bg

[ Добави коментар ]
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!