< HomePage
Неделя, 9 Ноември 2014
Как да работим ефективно на компюрът / Еffectively work with a computer for online betting in Malta

I was recently re-introduced into the controversy for fast, high quality and comfortable computers and laptops. Meanwhile, the internet is flooded with articles on CIS trader s Japan. But let's bring a little background. As the saying goes anywhere he is "former" gamer. Which means that for 5 years or more has followed trends hardware and software. Optimized is an independent Operating System in my last words to understand many things:
- Turn off unnecessary services.
- Optimizing the BIOS and UEFI.
- Software hacks for drivers.
- Individual selection of appropriate hardware and software.
And do you think that one course for a trader will be able to catch up! No, never. He has put so much man-hours of self-study that from now on you will need five years. But let us again return to the gaming autobiography. Online games like StarCraft, Diablo, WarCraft, then online gaming as they say here for gambling and betting and finally exchange trading subject are described into several simple laws by mathematics in Game Theory, Probability, Statistics and some others. Nothing complicated, everything is already invented and written on paper.

So my article is about tools dealers, traders, gamblers, gamers... One is theoretical knowledge and training in law, economics, mathematics, informatics. The other two things it is the computer and software that work on it.

Assuming you have just a cheap good computer or laptop bought last year does not mean that you have top of the top. NOT your fast action with computer depends of three things:
Monitor
Keyboard
Mouse.

Getting them backwards. Mouse can be only
http://www.logitech.com
or any gaming mouse
http://www.tomsguide.com/us/best-gaming-mice,review-2220.html
and do not be surprised that the cost of half of your computer. Here are the top Top Of Top mice!

Keyboard
http://www.logitech.com
http://www.microsoft.com/hardware/en-us/keyboards
and almost all of them are manufactured by
http://www.cherrycorp.com/
or you can choose one of the best keyboards for 2014:
http://www.tomsguide.com/us/best-gaming-keyboards,review-2009.html
Some of these keyboards cost more than your car tires! So you want to make money online, it is then you have the best tool - at best mouse, keyboard and monitor with them because you interact with the virtual world.

And we arrive to the monitors, I say the monitors and not the monitor. Why? As greater viewing area you have on computer so much information you may observe and react quickly - take the necessary decision. nVidia Quadro
http://www.nvidia.com/object/quadro-desktop-gpus.html
have video card with 4 monitor outputs, and even conventional gaming card have 4 outputs. Now look at the picture below Trader CIS and tell me how the monitor works?

Наскоро отново бях вкаран в полемика за бързи, качествени и удобни компютри и лаптопи. Междувременно интернета се наводни със статии за трейдъра CIS ат Япония. Но нека да въведа малко предистория. Както се казва навсякъде той е "бивш" геймър. Което ще значи че в продължение на 5 и повече години е следил тендерциите в хардуера и софтуера. Опримизирал е самостоятелно операционната си системар под предните ми думи се разбират много неща:
- Изключване на ненужни сервизи.
- Оптимизиране на биос и Уефи.
- Софтуерни хакове по драйвери.
- Лично подбиране на подходящ хардуер.
И недейте да си мислите че с един курс (с-то го слагам за благозвучие) за трейдър ще може да го настигнете! Не, никога. Той е вложил толкова човеко-часове самообучение че от днес нататък ще ви трябват 5 години. Но нека пак да се върнем на геймърската му автобиография. Онлайн игрите StarCraft, Diablo, WarCraft, след това онлайн гейминга както казват тука на онлайн гамблинга или просто казано на български език залаганията и на последно място борсовата търговия се подчиняват на наколко прости провила или закони които са описани от математиката в Теория на Игрите, Веройтности, Статистика и някой други. Няма нищо сложно, всичко е вече измислено и написано на хартия.

Та моята статия е за инструментите на дилъръ, трейдъра, гемблъра, геймъра... Едното са знания и теоретична подготовка по право, икономика, математика, информатика. Другите две основни неща това е компютъра с който работиш и софтуера на него.

Ако приемем че имате що годе хубав компютър или лаптоп купен през последната година това не значи че сте топ ъф дъ топ. НЕ бързодейстивето ви на един компютър зависи първо от три неща:
Монитор
Клавиатура
Мишка.

Почвам ги отзад напред. За мишка може да си вземете само http://www.logitech.com или някоя геймърска мишка http://www.tomsguide.com/us/best-gaming-mice,review-2220.html и не се учудвайте че струват на половината от компютъра ви. Ето това са топ ъф дъ топ мишките!

Клавиатура http://www.logitech.com
http://www.microsoft.com/hardware/en-us/keyboards
и почти всички те са произведени от http://www.cherrycorp.com/
или може да си изберете една от най-добрите клавиатури за 2014:
http://www.tomsguide.com/us/best-gaming-keyboards,review-2009.html
Някой от тия клавиатури струват повече от гумите на колата ви! Е нали искате да изкарвате пари онлайн, е тогава трябва да имате най-добрия инструмент - най- най- добрата мишка, клавиатура и монитор защото със тях вие си взаимодействате със виртуалния свят.

И пристигаме до мониторите, казвам мониторите а не монитора. Защо ли? Защото колкото е по голяма видимата площ на която компютъра предава информация към вас толкова по бързо реагирате - взимате нужното решение. nVidia Quadro http://www.nvidia.com/object/quadro-desktop-gpus.html са видео карти с изходи за 4 монитора, а даже и обикновенните геймърски карти са с изходи за 4-ри монитора. Сега разгледайте долната снимка на трейдъра CIS и ми кажете на колко монитора работи?
0.jpg
Същотото е и със следните професионалисти които доказват че единствено многомониторността е постъпка към успеха в тия браншове изброени от мен по-нагоре.
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
А и големите компании предлагат реди то юз многомониторни работни станции което е различно от десктоп компютър.
9.jpg
10.jpg

Питате ме като толкова знам защо не го направя? Моя отговор е:
-Не съм си подсигурил за дълъг период комфортно съществуване за да се отдам само на едно нещо, което в първоначалния етап да не ми носи дивиденти.

Предварително ви благодаря за мненията ви.

Дневник: http://www.karatebulgaria.com/alex
За коментари: http://www.karatebulgaria.com/alex/addcomment.php/2014-11-09#add

[ Добави коментар ]
Четвъртък, 22 Декември 2011
Какъв е пола на вашия компютър?

1) Отворете Notepad
2) Наберите сами или копирайте по долния ред
CreateObject("SAPI.SpVoice").Speak"I love you"
3) Съхраните го като voice.vbs
4) Стартирайте го!
Ако чуете мъжки глас, имате си момченце, ако чуете женски — момиченце.

Предварително ви благодаря за мненията ви.

Дневник: http://www.karatebulgaria.com/alex
За коментари: http://www.karatebulgaria.com/alex/addcomment.php/2011-12-22#add

[ Коментари: 2 / Добави коментар ]
Коментари

Това не го знаех.
Много интересно!

Написа Стоян (email) на 20-Feb-2012 15:50


ТЪПИ коментари аз хакнах 5 abv пощи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Написа maska (email) на 03-Feb-2013 12:01


Четвъртък, 24 Ноември 2011
Latest NEWS about 'satellite' PHOBOS-GRUNT

Направих бързо разследване за Фобос-Грунт, къде, какво прави. Почивам на данните на http://www.3dnews.ru които взимат данни от http://ria.ru/ и от http://www.esa.int и от http://www.interfax.ru/

1) На 23 има данни в 3ДеНюз че руснаците са подали данни и са се договорили с European Space Agency (ESA) за помощ да установят къде е Фобос-Грунт-а. И същия ден късно вечерта Австралийското поделение на ESA близо то град Перт установява връзка със сателита и данните са предадени към руснаците, като общото мнение че данните са нечетими след установяване на комуникацията. Данните са криптирани и за 24 вечерта ще изискат от сателита да предава некриптирани данни. Казва се още че е донадена малка широкоъглова антенка със слаба мощност защото... Първо не се знае къде е 'сателита' - облъчват по голяма зона с надеждата да облъчат Фобуса. И на практика го откриват! Второ че Фобуса е настроен да отговаря само на слабички сигнали от дълбокия космос. Архив на статии:
http://www.karatebulgaria.com/alex/txt/2011-11-24/23.11.htm
http://www.karatebulgaria.com/alex/txt/2011-11-24/23.11ESA.htm

2) На 24 в 13 часа се казва че австралийците на били готови за "конструктивна" комуникация с Фобус-Грунда и затова има нечетимост на данните от предната вечер. За тази вечер се казва че вече са се подготвили:
http://www.karatebulgaria.com/alex/txt/2011-11-24/24.11.htm
http://www.karatebulgaria.com/alex/txt/2011-11-24/24.11ESA.htm

3) На 24 в 20:30 се казва че е изтекла нелегална информация от космодрума в Байконур (не е официално изявление) - «Около часа нашей станции удалось связаться с аппаратом и принять с нее телеметрическую информацию. Началась расшифровка телеметрии. Пока все проходит успешно». Малко по късно и Роскосмос си признава! Отделно от това пак нелегална информатор съобщава че австралийците са подали негодна информация/данни заради - "честотна несъвместимост на канала за връзка. Сигнала е пристигал на Земята със силно изкривяване." И се оказва че вече може да се следи треакторията на 'сателита' Фобос-Грунт от... Google Maps. Ето три скрийн-шота когато минава над Австралия:
http://www.karatebulgaria.com/alex/txt/2011-11-24/24.11(2).htm
Спас Георгиев - карате

Спас Георгиев - карате

Спас Георгиев - карате

Предварително ви благодаря за мненията ви.

Дневник: http://www.karatebulgaria.com/alex
За коментари: http://www.karatebulgaria.com/alex/addcomment.php/2011-11-24#add

[ Добави коментар ]
Четвъртък, 15 Септември 2011
Защо не мога да направя филтър по "непоискано търговско съобщение" от тялото на писмото?

Питам се защо? Защо не мога да направя филтър по "непоискано търговско съобщение" от тялото на писмото? И абв.бг и mail.ru в опциите си за създаване на филтри има избор само от полетата до body. Авейлъбъл са само полетата фром, ту, събджект. Полето боди не можеш да работиш с него и то се досешам защо. Защото е от 10 до 300 пъти по-голямо от другите полета взети заедно. А спама си върви от деванче, озо, екватор, випоферта и други. И то качествен всекидневен спам който някой го поддържа!

Предварително ви благодаря за мненията ви.

Дневник: http://www.karatebulgaria.com/alex
За коментари: http://www.karatebulgaria.com/alex/addcomment.php/2011-09-15#add

[ Добави коментар ]
Четвъртък, 28 Април 2011
Capilla del Monte - Un Viejo Tambor - lyrics

Capilla del Monte - An Old Drum

From the time my grandfather dreamed that one day I would live to sing this song,
from the time my grandfather dreamed that one day I would die to deliver my heart.
Live singing my way I will brighten an old drum,
live dancing my way I will guide an old drum.

From the time my grandfather dreamed that one day I would live to sing this song,
from the time my grandfather dreamed that one day I would die to deliver my heart.
Live singing my way I will brighten an old drum,
live dancing my way I will guide an old drum.

For the broken see my condor fly and I feel I'm opening like wings in my heart
broken by the condor fly and see me feel like I'm opening my heart wings.
And I sing my way I will brighten an old drum,
and I'm dancing through my path will guide me an old drum.

For the mountains will see my eagle, I will be showing the way, red road of the heart,
through the mountains will see my eagle, I will be showing the way, red road of the heart.
And I sing my way I will brighten an old drum,
and I'm dancing through my path will guide me an old drum.

From the time my grandfather dreamed that one day I would live to sing this song,
from the time my grandfather dreamed that one day I would die to deliver my heart.
And I sing my way I will brighten an old drum,
and I'm dancing through my path will guide me an old drum.

Broken by flying condor see my saying that I like wings opening my heart,
broken by flying condor see my saying that I like opening my heart wings.
And I sing my way I will brighten an old drum,
and I'm dancing through my path will guide me an old drum.

For the mountains will see my eagle, I will be showing the way, red road of the heart,
through the mountains will see my eagle, I will be showing the way, red road of the heart.
And I sing my way I will brighten an old drum,
and I'm dancing through my path will guide me an old drum.

Предварително ви благодаря за мненията ви.

Дневник: http://www.karatebulgaria.com/alex
За коментари: http://www.karatebulgaria.com/alex/addcomment.php/2011-01-24#add

[ Добави коментар ]
Петък, 15 Април 2011
Capilla del Monte - Un Viejo Tambor - lyrics

Capilla del Monte - Un Viejo Tambor

Desde los tiempos en que mi abuelo sono que un dia yo viviria para cantarles esta cancion,
desde los tiempos en que mi abuelo sono que un dia yo moriria para entregarles mi corazon.
Vivo cantando por mi camino me va alegrando un viejo tambor,
vivo danzando por mi camino me va guiando un viejo tambor.

Desde los tiempos en que mi abuelo sono que un dia yo viviria para cantarles esta cancion,
desde los tiempos en que mi abuelo sono que un dia que yo moriria para entregarles mi corazon.
Vivo cantando por mi camino me va alegrando un viejo tambor,
vivo danzando por mi camino me va guiando un viejo tambor.

Por las quebradas veo mi condor volar y siento que voy abriendo como en sus alas mi corazon,
por las quebradas veo mi condor volar y siento que voy abriendo como en sus alas mi corazon.
Y voy cantando por mi camino me va alegrando un viejo tambor,
y voy danzando por mi camino me va guiando un viejo tambor.

Por las montanas veo que mi aguila va, me va mostrando el camino, camino rojo del corazon,
por las montanas veo que mi aguila va, me va mostrando el camino, camino rojo del corazon.
Y voy cantando por mi camino me va alegrando un viejo tambor,
y voy danzando por mi camino me va guiando un viejo tambor.

Desde los tiempos en que mi abuelo sono que un dia yo viviria para cantarles esta cancion,
desde los tiempos en que mi abuelo sono que un dia que yo moriria para entregarles mi corazon.
Y voy cantando por mi camino me va alegrando un viejo tambor,
y voy danzando por mi camino me va guiando un viejo tambor.

Por las quebradas veo mi condor volar diciendo que voy abriendo como en sus alas mi corazon,
por las quebradas veo mi condor volar diciendo que voy abriendo como en sus alas mi corazon.
Y voy cantando por mi camino me va alegrando un viejo tambor,
y voy danzando por mi camino me va guiando un viejo tambor.

Por las montanas veo que mi aguila va, me va mostrando el camino, camino rojo del corazon,
por las montanas veo que mi aguila va, me va mostrando el camino, camino rojo del corazon.
Y voy cantando por mi camino me va alegrando un viejo tambor,
y voy danzando por mi camino me va guiando un viejo tambor.

Предварително ви благодаря за мненията ви.

Дневник: http://www.karatebulgaria.com/alex
За коментари: http://www.karatebulgaria.com/alex/addcomment.php/2011-01-24#add

[ Добави коментар ]
Понеделник, 24 Януари 2011
About www.karatebulgaria.com and his forum

След доста застой оправих всички връзки в сайта. Остава да вдигна форума и да чакам... Обем посетители, трасфер, спамери, ботове, тролове, рекламодатели... Под въпрос е какъв форум да избера? Работил съм с phpBB версия 2, там много червеи и дупки имаше. Но беше си форум та дрънка! Сега с новата версия 3 са пренаписали много неща, но не знам какво е текущото разположение в софтуера за форуми. Ако помогнете с мнения ще съм ви благодарен.

Предварително ви благодаря за мненията ви.

Дневник: http://www.karatebulgaria.com/alex
За коментари: http://www.karatebulgaria.com/alex/addcomment.php/2011-01-24#add

[ Коментари: 1 / Добави коментар ]
Коментари

Щом си бил доволен от PhpBB, слагай новия и готово :) Аз ползвам phpBB 3 за ето това http://electriclub.com/ и няма грижи (бавно е, но това е от хостинга).

Ако искаш просто форум, без много шаренийки – bbpress (от уърдпресовци). Ето и за него пример – http://bokehclub.com/ Много леко и бързо, писано е достатъчно чисто, за да може да си пипаш на воля из кода, има и приставки (но са много по-малко и по-ограничени от тези на phpBB).

Иначе има и други, всякакви, но не мога да ти дам мнение. Най-важното е на теб да ти е удобно за поддръжка. И щом си бил ок с phpBB, пробвай направо него ;)

Написа Ясен Праматаров (email) (www) на 24-Jan-2011 13:02


Неделя, 9 Май 2010
9 Май

Предварително ви благодаря за мненията ви.

Дневник: http://www.karatebulgaria.com/alex
За коментари: http://www.karatebulgaria.com/alex/addcomment.php/2010-05-09#add

[ Добави коментар ]
Сряда, 24 Март 2010
Разликата между include и require в PHP

Вчера ми се втълпи в главата каква е разликата между include и require в PHP. От много четене в интернет разбрах основната разлика. Както казват навсякъде в интернет двете функции са напълно индентични във всички аспекти освен в това как обработват грешките:
* include() generates a warning, but the script will continue execution - генерира предупреждение, но скрипта продължава да работи
* require() generates a fatal error, and the script will stop - дава фатална грешка и спира изпълнението на скрипта
Вие си избирате според случая коя от двете функции ще използвате.

Предварително ви благодаря за мненията ви.

Дневник: http://www.karatebulgaria.com/alex
За коментари: http://www.karatebulgaria.com/alex/addcomment.php/2010-03-24#add

[ Добави коментар ]
Понеделник, 15 Март 2010
Radiostations in Sofia / Радиата в София

87.6
Радио “Романтика”
88.0
Радио “Алма Матер”
88.0
Радио “Класик ФМ”
88.4
“Алфа радио”
89.1
Радио “”Зи-Рок” (Z-Rock)
89.5
Радио “Енерджи” (NRJ)
90.0
Радио “Сигнал+”
91.0
Радио “Би Би Си”
91.9
“БГ радио”
92.4
Радио “Атлантик”
92.9
Програма “Христо Ботев “
93.4
Радио “Мелъди”
93.9
Радио “К2”
94.5
Радио “София”
94.9
Радио “ФМ+”
95.7
Радио “Дойче веле София”
96.2
Радио “Дъ Войс” (The Voice)
96.7
Радио “Вероника”
97.6
Радио “Витоша”
98.3
“Радио 1 рок”
99.1
Радио “Веселина”
99.7
Радио “Сити”
100.3
Радио “Фреш”
101.1
Радио “Про ФМ”
101.7
Радио “Нова”
103.0
Програма “Хоризонт”
103.6
Радио “Фокус”
104.0
Радио “Джаз ФМ”
105.0
“Дарик радио”
105.6
Радио “Стар ФМ”
106.0
“Радио 1”
106.9
Радио “Енджой” (N-Joy)

Сега като се загледах в списъка ми липсва Инфо Радио - дръпнали са му чертата и на него като не изкарва пари!

Предварително ви благодаря за мненията ви.

Дневник: http://www.karatebulgaria.com/alex
За коментари: http://www.karatebulgaria.com/alex/addcomment.php/2010-03-15#add

[ Добави коментар ]
Четвъртък, 11 Март 2010
PHP 6 and What to Expect / PHP 6 и какво да очакваме

Unicode най-накрая ще дойде в пълната си сила! Няма да се занимавате повече с Туркица, Китаица, Японица. Пишете каквото пишете и му казвате: - срежи го стринга на 60 символ. И той (PHP 6) го реже без значение японски, руски или еврит е стринга! За некъдърни писани функции е пример data.bg които режат UTF-8 стринг и ако попаднат по средата на някоя буква се получават на екрана карета, купи и спати...

Почистване на езика откъм опасни функции водещи до лоши навици най-накрая ще дойде се премахне онова което донякаде беше привлекателно в PHP3 но отваряше дупки в уязвимостта! Доколкото четох ще се премахнат напълно register_globals, magic_quotes и safe_mode функциите! Сега вече (даже и в бетата) Environment, GET, POST, Cookie, Server променливите са глобални и ги извиквате съотвенто с $_SERVER, $_POST и т.н.

ОО, ООоооооо най-накрая ще придобие СИ Плюс Пляс(C++) подобие. Това което искат "истинските" програмисти ще го има!!!

Почистване на езика откъм опасни функции водещи до лоши навици (2) ще е премахването на "ereg" regular expressions и привръщането му в extension. ereg в 5-цата се използва като конкурент на Пърл-ските PCRE (preg_match, etc.) функции, но тяхното използване води до много проблеми. Заради това ще се премахнат от ядрото и ще останат като extension, но затова пък ще си имате доказалите се Пърл-ските PCRE функции.

Предварително ви благодаря за мненията ви.

Дневник: http://www.karatebulgaria.com/alex
За коментари: http://www.karatebulgaria.com/alex/addcomment.php/2010-03-11#add

[ Добави коментар ]
Понеделник, 8 Март 2010
Честит 8-ми Март

Честит 8-ми Март на всички!

Отделно то това Английския език продължава да ме учудва със своите езикови форми и словосъчетания! Колкото повече чета и разбирам, толкова повече се радвам, ето: Go back and raise hell!

Предварително ви благодаря за мненията ви.

Дневник: http://www.karatebulgaria.com/alex
За коментари: http://www.karatebulgaria.com/alex/addcomment.php/2010-03-08#add

[ Добави коментар ]
Понеделник, 1 Март 2010
a_mail_feedback ver. 0.02

a_mail_feedback ver. 0.02 01.03.2010
По съвет на читател на блога правя промени в файла feedback.php:
if($_POST['secCode'] != $_SESSION['secCode']) { header( "Location:
$error_url" ); exit ; }
да стане така:
if(($_POST['secCode'] != $_SESSION['secCode']) or
(strlen($_SESSION['secCode']) != 6)) { header( "Location: $error_url" );
exit ; }

Това беше породено от: ако потребителя достъпва директно feedback.php и подаде полетата +
secCode празно, преди captcha кода да е записал нещо в secCode в
сесията, сравнението ще мине успешно, и поща ще се изпрати. Това ти
отваря скрипта за класически mail bomb - Алекс Станев - за което благодаря.

Тука има една уговорка че файла feedback.php се достъпва директно! Вие може да имате CMS или selfmade дърво на сайта което да работи на принципа с основен файл извикваш други които вече правят интерфейса и функционалностите като:
main.php?a=contacts&b=index където contacts е директорията в която са файловете на скрипта и index-а. Тогава може да защитим feedback.php чрез .htaccess с:
<Files feedback.php>
order allow,deny
deny from all
</Files>

Предварително ви благодаря за мненията ви.

Дневник: http://www.karatebulgaria.com/alex
За коментари: http://www.karatebulgaria.com/alex/addcomment.php/2010-02-29#add

[ Добави коментар ]
Неделя, 28 Февруари 2010
a_mail_feedback ver. 0.01

a_mail_feedback ver. 0.01 28.02.2010 e скрипт:
1. Чрез който посетителите на сайт могат да изпращат писма до собственика на сайта.
2. Самия изпращач получава копие от изпратеното писмо до собственика на сайта.
3. Скрипта е с кодировка на файловете UTF-8: чрез текстовия редактор Notepad++ влизате в менюто Format  и там е зададено  UTF-8 without BOM.
4. Кодирането на html кода е зададено да е UTF-8: отваряте сорса на файловете index.php, error.php, thankyou.php и вътре е зададено <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
5. Хедърите на писмата е зададено да са също в UTF-8: отваряте файла feedback.php и вътре е зададено Content-Type: text/plain; charset=utf-8
От това че скрипта е UTF-8 може да се пишат, изпращат и получават писма на японица, китаица, таджикистаница и др. писменности ограничени от възможностите на UTF-8!

Инсталиране:
1. Първо трябва да съобразите къде ще разположите файловете, дали да ще поставите файловете от архива в коренната директория на сайта / или в поддиректория която вие ще си кръстите както искате: contact, feedback... Aко разположите файловете в коренната директория трябва да отредактирате файла feedback.php като зададете правилния домен и имейл на който искате да получавате писмата и пътищата до файловевете error.php и thankyou.php.
2. Ако ще инсталирате в поддиректория то ще трябва да изпълните точка 1. и да отредактирате пътищата и в index.php - <form action="feedback.php" method="post"> и <img src="seccode.php" width="71" height="21">.
3. Дефейсване на  index.php, error.php, thankyou.php така че да съответстват на визията на вашия сайт.
4. Изтривате файла READ_ME.html
5. Да не стреляте с незаконно притежаваното си оръжие по автора, той толкова си може ;)-

Get the latest version, free, from:
http://www.karatebulgaria.com/alex/private/a_mail_feeback

You can contact me at:
http://www.karatebulgaria.com
or
a_panov@mail.ru

Предварително ви благодаря за мненията ви.

Дневник: http://www.karatebulgaria.com/alex
За коментари: http://www.karatebulgaria.com/alex/addcomment.php/2010-02-28#add

[ Добави коментар ]
Четвъртък, 25 Февруари 2010
U.D.O. 24/7

U.D.O. 24/7

I'm gonna blow your mind
And push you higher
I have my way to find
And nail the liar

You want it cleaner, I make it meaner
Anyway you want
You're gonna squeeze, you're gonna please it
Always on the hunt

Come on and roll it
So fucking hold It.....move your ass
Come on and scream it
We fucking mean it...living fast

YOU KNOW WE LIVE IT
24/7
TWENTY-FOUR HOURS
SEVEN DAYS A WEEK
YOU KNOW WE GIVE IT
24/7
TWENTY-FOUR HOURS
SEVEN DAYS A WEEK

I'm gonna kick you hard
You want disaster
We only take it rough
And tough and faster

You want it cleaner, I make it meaner
Right between the eyes
You're gonna queeze it, you're gonna please it
Always pay the price

Come on and roll it
So fucking hold It.....move your ass
Come on and scream it
We fucking mean it...living fast

YOU KNOW WE LIVE IT
24/7
TWENTY-FOUR HOURS
SEVEN DAYS A WEEK
YOU KNOW WE GIVE IT
24/7
TWENTY-FOUR HOURS
SEVEN DAYS A WEEK

Предварително ви благодаря за мненията ви.

Дневник: http://www.karatebulgaria.com/alex
За коментари: http://www.karatebulgaria.com/alex/addcomment.php/2010-02-25#add

[ Добави коментар ]
Вторник, 9 Февруари 2010
Най-добрите files managers

Под MS Windows най-добрия файл менаджер е Total Commander. Под Линукс има няколко мои фаворити! За конзола безпорно Файл Менаджера е Midnight Commander, под KDE e Krusader а под Gnome е GNOME Commander.

Предварително ви благодаря за мненията ви.

Дневник: http://www.karatebulgaria.com/alex
За коментари: http://www.karatebulgaria.com/alex/addcomment.php/2010-02-09#add

[ Добави коментар ]
Четвъртък, 17 Декември 2009
Кога нямаш нужда повече от учител/наставник? Методи на учене.

Кога нямаш нужда повече от учител/наставник?

Две неща събират хората - парите и идеите. Тези две неща и ги разделят. Когато идеите се разминават, (парите съзнателно ги пропускаме от обсъждане), най-доброто решение е учителят и ученикът да се разделят. Когато ученикът има свои идеи, и учителят престава да бъде авторитет, правилната стъпка е той учтиво да се отдръпне от учителя си.

В кой момент? Във виетнамската традиция има един трактат за ученичеството, та базирайки се на него, ще отговоря: в момента когато си доволен от себе си, нямаш нужда от учител. Това е всеки един момент в който се чустваш самодостатъчен, вътрешно балансиран, уверен, спокоен, доволен и всичко това - благодарение единствено на твоите качества. Решението да се откажеш от учителя си се взема в такъв момент.

Когато отново си разбалансиран (защото това също е природен закон...), когато е дошъл моментът да си временно неуверен в идеите си, недоволен, неспокоен и т.н. , сбалансирването може да се постигне в два пътя. Навън - да признаеш отново нечий авторитет ( отново "Осанна!" в някаква форма), или навътре - примерно, да самоустановиш за 100-тен път, че си постъпил правилно, като си се отказал от учителя си преди време. ( Е, не 3 пъти до първи петли де ... )

Методи на учене.

Това е по темата за учителя/наставника но трябва да засегна и методите на учене, независимо на какво. Различават се три основни метода на учене и това са групов, индивидуален и семинарен. Първия е за група която се води от авторитет докато учещите открият основите на изучаваното знание и придобият устойчиви навици. След това мирогледа на напредналите ученици излиза извън авторитета който води груповото занятие и тогава е момента те да започнат да се занимават самостоятелно. Семинарния метод е когато са се събрали напреднали - самостоятелно занимаващи се личности в група. Те се занимават в кратък период от време редувайки групово и индивидуално занимание.

Предварително ви благодаря за мненията ви.

Дневник: http://www.karatebulgaria.com/alex
За коментари: http://www.karatebulgaria.com/alex/addcomment.php/2009-12-17#add

[ Добави коментар ]
Сряда, 4 Ноември 2009
Смъртта ни е постояннен спътник

Както има добро и лошо според нашите представи така има раждане и смърт. Те са неразделни, едното е свързано с другото. Който не е загубил много близък човек не знае какво е. За всеки отделен човек при срещата със смъртта на близък човек е един праг в нашия живот на равносметка. Равносметка на извършеното и на целите за постигане. Когато ми се обадиха че майка ми е починала докато я положим в гроба минаха едни 24 часа - като едно мигване с очи. И тогава те задушава една мъка която е породена от тая равносметка!!! Какво не си направил, какво си могъл да направиш за да ги зарадваш малко "старите", какво си направил/ненаправил и си ги огорчил, какво си искал да споделиш с тях. И не знам дали много хора ще разберат че има тука и сега. Времето за действие е тука и сега, не вчера "когато", не и утре "ако стане едикакво си". Сега и тука. Затова Духа и мисълта винаги трябва да работят да пресмятаме, преосмисляме - да са нащрек. Да не сме мързеливи и да не се водим по навика - гладен съм и ще ям един сандвич. Заставаш прав до будката, слушаш музика от MP3-ката или от GSM-а, четеш вестник в обедната почивка и същевременно слагаш нещо в устата си, отхапваш го, съвкваш го, и го гългаш... Но това може да е и парче от протектора на автомобилна гума.

Днес Лъчезар Ненов ми каза:
- tva e. Spas Georgiev nema toia 6ans da ostaree i pobelee. Bog da go prosti
И тази му реплика беше подхвърлена по време на разговора ни за Сенсей Димитрис Сарафис който е отслабнал, смалил и побелял.

Та Спасе там където отиваш е хубаво място. Това го казвах на всички които изразяваха съболезнованията си по повод смъртта на майка ми. Спасе, хубаво място е!!! Сега ще отидеш да посетиш любимите си места, ще отидеш да изживееш радостта си от всички победи, ще навестиш всички твои познати и най-накрая ще ни оставиш един пример как трябва да винаги да сме чисти и за пример, и войни - постоянно да воюваме с леността и мързела в себе си.

Няколкото месеца които съм имал тренировки под твойто ръководство видях че може да има и самодисциплина и амбиция породена от самия себе си и обърната навътре към собственото самоусъвършенстване. Тези работи бяха породени един път от твоя личен пример втори път от твоето отношение към другите хора и делата - без разлика свои или чужди. Видях скромността на един обикновен човек и никъде не видях величаенето на един световен шампион. За тебе победите на татамито бяха уроци за твоето усъвършенстване. Може много да се учим от тебе но най-важното е да вземем примера ти - да сме работливи и войни - постоянно да воюваме с леността и мързела в себе си.

Благодаря ти за преподадените житейски и карате уроци.

Ще се молим за упокоение на душата ти. Почивай в мир.


Спас Георгиев - карате
Спас Георгиев /род. 26 Юни 1975 г - 31 Октомври 2009/

Предварително ви благодаря за мненията ви.

Дневник: http://www.karatebulgaria.com/alex
За коментари: http://www.karatebulgaria.com/alex/addcomment.php/2009-11-04#add

[ Коментари: 2 / Добави коментар ]
Коментари

mnogo dobre kazano Sa6e i az go poznavax malko Spas dastezava6e se na +80 az do 80 naistina zalko za edin mlad 4ovek koito si otide iedin prekrasen karatist
Osu po4ivai v mir

Написа ivo pantchev на 05-Nov-2009 18:09


be6e krasiv mlat maj i vinagi y4tiv .poznavam go dobre ot s.bosnek vinagi je si spomname za teb spas

Написа daniela kanazirova (email) на 23-Nov-2009 21:36


Вторник, 6 Октомври 2009
Продава се Форд Ескорт 1.8TD, '98, 1200 лева - For sale Ford Escort 1.8TD, '98, 900$

Продавам Форд Ескорт
1.8 турбо дизел
производство 1998
пет врати
без климатик
с оригинален фордовски касетофон
с годишна винетка
с застраховка
с пътен данък
с годишен преглед
със софийска регистрация
нотариалните такси за сметка на купувача
цена 1200 лева

Сменени август месец:
Нов акомулатор БОШ 74 амперчаса
Нов стартер с редуктор
Нов радиатор
Нов термостат
Ново масло на двигателя 5W-40 пълна синтетика
Ново масло на скоростната кутия пълна синтетика
Нова спирачна течност

Проблем:
При смяната на антифриза не са обезвъздушили системата на охлаждането и са прегрели двигателя. В сервиза след смяна на термостат и радиатор ми казаха че искат 350-450 лева смяна на гарнитура на главата, и гарнитури на входящи и изходящи колектори и гумички на клапани.

Понеже семейството ни не може да понесе такива финансови разходи, и сме сметнали че за период от 5-6 месеца не може да извършим този ремонт. И затова я продаваме.
Телефон 0888 207750
Александър Панов

For sale Ford Escort 1.8TD, '98, 900$
For sale Ford Escort 1.8TD, '98, 900$
For sale Ford Escort 1.8TD, '98, 900$
For sale Ford Escort 1.8TD, '98, 900$
For sale Ford Escort 1.8TD, '98, 900$

Предварително ви благодаря за мненията ви.

Дневник: http://www.karatebulgaria.com/alex
За коментари: http://www.karatebulgaria.com/alex/addcomment.php/2009-10-06#add

[ Добави коментар ]
Четвъртък, 24 Септември 2009
Функциональное программирование

Функциональное программирование всегда привлекало меня в противопоставлении к императивному. Я очень часто обсуждаю различные аспекты функционального программирования на различных ветках на Базарной площади. Но хотелось бы собрать всех заинтересованный этой темой в одной ветке. Я думаю что настало время открыть такую тему. И вот почему.

Исторически функциональное программирование появилось практически вместе с императивным. Вторым языком после фортрана был лисп. Но увы, функциональное программирование надолго было уделом исследовательских институтов или специализированных приложений (Искусственный Интеллект) Конечно не надо считать весь мир дураками из за того что развитие пошло по пути языков Алгол семейства. Для этого были вполне обьективные причины. Функциональные языки слишком близки к человеку и слишком далеки от машины. Они сьедают в десятки раз больше рессурсов чем императивные языки. Вспомните претензии, предявляемые к java - первому императивному языку с виртуальной машиной и сборщиком мусора, толкаемому большими корпорациями в mainstream. Жутко тормозит, и жрет всю память какая есть. А ведь функциональные языки (далее ФЯ) все без иключения имеют сборщик мусора, виртуальную машину. Многие из них (семейство лисп) еще и динамические, что только усугубляет положение. Вполне естественно что появившись более полусотни лет назад они надолго опередилли свое время.

Для широкого распространения ФЯ нужны гигабайты дешевой памяти и гигагерцы дешевых процессоров. Прошло более 50 лет, прежде чем такие требования к железу стали реальностью. Это время наступило. СЕЙЧАС. Добро пожаловать в новую эру программирования.

Из http://www.delphikingdom.com/asp/talktopic.asp?ID=366

Предварително ви благодаря за мненията ви.

Дневник: http://www.karatebulgaria.com/alex
За коментари: http://www.karatebulgaria.com/alex/addcomment.php/2009-09-24#add

[ Добави коментар ]
Неделя, 20 Септември 2009
База данни за софтуер

Опитвам се да направя що годе добра база данни, върху която да сглобя фронденд

CREATE DATABASE `test2` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci; 

CREATE TABLE `test2`.`contact` ( `id_contact` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, `tel1` VARCHAR(20) NULL , `tel2` VARCHAR(20) NULL , `email` VARCHAR(20) NULL , `skype` VARCHAR(20) NULL , `icq` VARCHAR(20) NULL , `address` TINYTEXT NULL , `info` TINYTEXT NULL , PRIMARY KEY ( `id_contact` ) ) ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

CREATE TABLE `test2`.`karateka` ( `id_karateka` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, `name` TINYTEXT NOT NULL, `pol` ENUM( 'm', 'f' ) NOT NULL default 'm', `rajdane` DATE NOT NULL, `kilogrami` TINYINT UNSIGNED, `stepen` ENUM( '9k', '8k', '7k', '6k', '5k', '4k', '3k', '2k', '1k', '1d', '2d', '3d', '4d', '5d', '6d', '7d', '8d', '9d' ) NOT NULL default '9k', `type` ENUM( '1', '2', '3', '4' ) NOT NULL default '1' COMMENT '1 - sastezatel, 2 - trenior, 3 - pomostnik trenior, 4 - sekretar', `id_contact` INT UNSIGNED, `id_club` INT UNSIGNED NOT NULL, ) ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

CREATE TABLE `test2`.`club` ( `id_club` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, `name` TINYTEXT NOT NULL, `id_contact` INT UNSIGNED ) ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

CREATE TABLE `test2`.`competition` ( `id_competition` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY , `name` TINYTEXT NOT NULL , `data` DATE NOT NULL, `id_contact` INT UNSIGNED ) ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

CREATE TABLE `test2`.`category` ( `id_category` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY , `id_competition` INT UNSIGNED NOT NULL, `name` TINYTEXT NOT NULL , `kat_kum` ENUM('kat', 'kum') NOT NULL, `min_age` TINYINT(100) UNSIGNED, `max_age` TINYINT(100) UNSIGNED, `max_kilogrami` TINYINT UNSIGNED, `min_rank` ENUM( '9k', '8k', '7k', '6k', '5k', '4k', '3k', '2k', '1k', '1d', '2d', '3d', '4d', '5d', '6d', '7d', '8d', '9d' ), `max_rank` ENUM( '9k', '8k', '7k', '6k', '5k', '4k', '3k', '2k', '1k', '1d', '2d', '3d', '4d', '5d', '6d', '7d', '8d', '9d' ), `pol` ENUM( 'm', 'f', 'mf' ) NOT NULL default 'm' ) ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

CREATE TABLE `test2`.`karatekas` ( `id_karateka` INT UNSIGNED NOT NULL, `id_category` INT UNSIGNED NOT NULL, PRIMARY KEY (`id_karateka`, `id_category`) ) ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

CREATE TABLE `test2`.`category_kat` ( `category_kat` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, `id_category` INT UNSIGNED NOT NULL, `game` INT UNSIGNED NOT NULL, `a_id_karateka` INT UNSIGNED, `s_id_karateka` INT UNSIGNED, `winner` INT UNSIGNED, `a1` REAL(2, 1), `a2` REAL(2, 1), `a3` REAL(2, 1), `a4` REAL(2, 1), `a5` REAL(2, 1), `a6` REAL(2, 1), `s1` REAL(2, 1), `s2` REAL(2, 1), `s3` REAL(2, 1), `s4` REAL(2, 1), `s5` REAL(2, 1), `s6` REAL(2, 1) ) ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

CREATE TABLE `test2`.`category_kum` ( `category_kum` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, `id_category` INT UNSIGNED NOT NULL, `game` INT UNSIGNED NOT NULL, `a_id_karateka` INT UNSIGNED, `s_id_karateka` INT UNSIGNED, `winner` INT UNSIGNED ) ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

Това е безата в sql а ето и графично представяне:
free-karate MySQL database

Ако имате какво да допълните, аз съм насреща. Още не съм получил формулярите за оценяване на ката и кумите за да им видя атрибутите. Така че на този етап таблиците category_kat и category_kum са примерни с това което зная че се изисква. а1-6 и s1-6 това са оценките на Ака и Широ. Може би някъде ще трябва да се сложи поле за заключване, тоест с enum и "y" и "n" софтуера да знае дали може да променя реда или не. Но това е на по-късен етап, сега трябва са се опишат релациите-връзки между обработваните данни.

Предварително ви благодаря за мненията ви.

Дневник: http://www.karatebulgaria.com/alex
За коментари: http://www.karatebulgaria.com/alex/addcomment.php/2009-09-20#add

[ Добави коментар ]
Google търсене в дневника
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!