< HomePage
<- Предишен запис (2010-02-25) | Дневника | Следващ запис (2010-02-29) ->

Архив

Неделя, 28 Февруари 2010
a_mail_feedback ver. 0.01

a_mail_feedback ver. 0.01 28.02.2010 e скрипт:
1. Чрез който посетителите на сайт могат да изпращат писма до собственика на сайта.
2. Самия изпращач получава копие от изпратеното писмо до собственика на сайта.
3. Скрипта е с кодировка на файловете UTF-8: чрез текстовия редактор Notepad++ влизате в менюто Format  и там е зададено  UTF-8 without BOM.
4. Кодирането на html кода е зададено да е UTF-8: отваряте сорса на файловете index.php, error.php, thankyou.php и вътре е зададено <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
5. Хедърите на писмата е зададено да са също в UTF-8: отваряте файла feedback.php и вътре е зададено Content-Type: text/plain; charset=utf-8
От това че скрипта е UTF-8 може да се пишат, изпращат и получават писма на японица, китаица, таджикистаница и др. писменности ограничени от възможностите на UTF-8!

Инсталиране:
1. Първо трябва да съобразите къде ще разположите файловете, дали да ще поставите файловете от архива в коренната директория на сайта / или в поддиректория която вие ще си кръстите както искате: contact, feedback... Aко разположите файловете в коренната директория трябва да отредактирате файла feedback.php като зададете правилния домен и имейл на който искате да получавате писмата и пътищата до файловевете error.php и thankyou.php.
2. Ако ще инсталирате в поддиректория то ще трябва да изпълните точка 1. и да отредактирате пътищата и в index.php - <form action="feedback.php" method="post"> и <img src="seccode.php" width="71" height="21">.
3. Дефейсване на  index.php, error.php, thankyou.php така че да съответстват на визията на вашия сайт.
4. Изтривате файла READ_ME.html
5. Да не стреляте с незаконно притежаваното си оръжие по автора, той толкова си може ;)-

Get the latest version, free, from:
http://www.karatebulgaria.com/alex/private/a_mail_feeback

You can contact me at:
http://www.karatebulgaria.com
or
a_panov@mail.ru

Предварително ви благодаря за мненията ви.

Дневник: http://www.karatebulgaria.com/alex
За коментари: http://www.karatebulgaria.com/alex/addcomment.php/2010-02-28#add

[ Добави коментар ]
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!